Biz barada
shopping_cartcompare_arrows0

Biz barada

B2B ploshadka dukanym

B2B Service Dukanym - taslamasy Lotta Business Group toparynyň agzasy bolup Türkmenistandaky ilçihanalaryna, işewür kompaniýalaryna we HoReCa kategoriýasyna giňişleýin hyzmatlary hödürlemäge gönükdirilen.

3 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlarymyzyň amatlylygy üçin dürli ugurlar boýunça toplumlaýyn hyzmatlaryň üstünlikli berilmegine buýsanýarys. Dürli kategoriýalaryň we hyzmatlaryň 7000-den gowrak önümi web sahypamyzda hödürlenýär. Öndürijileriň we üpjün edijileriň katalogy, satyn almalary ýönekeýleşdirmäge, üpjün edijiler üçin müşderileriň bukjasyny giňeltmäge we satuwyň täze kategoriýasyna girmäge mümkinçilik berýär.

Dukanym, 5000-den gowrak işewür müşderä giriş!

BIZ BILEN AMATLY

Biz Size hödürleýän hyzmatyň hiline baha berýäris

Islendik walýutada resmi töleg

Ilçihanalar, telekeçilik kompaniýalary bilen tejribeli iş

Wagtynda eltip berme (ýönekey we gyssagly)

Kompaniýaňyz üçin toplumlaýyn hyzmat

200-den gowrak hyzmatlaryň görnüşi

BIZIŇ STATISTIKAMYZ

about us

HORMAT WE TEKLIP HATLARY

belarus embasy

Belarus Respublikasynyň ilçihanasy tarapyndan Hormat haty

hil tm

"Hil-TM" kompaniýa tarapyndan Hormat haty

kamaz

"KAMAZ" kompaniýasy tarapyndan Hormat haty

kamaz

"DYNAMIKA" fitnes kluby tarapyndan Hormat haty

kamaz

"Burger Zona" kafesi tarapyndan Hormat haty

kamaz

"Musetti" kafesi tarapyndan Hormat haty

Islendik işewürlik üçin iş sahypamyzda ýer tapylar! Işiňizi ösdüriň we biziň bilen gazanyň!

Harydy satyn almak we gözlemek

Hyzmatlary hödürlemek

Islendik görnüşli çäräni guramak

Goşmaça satuw kanaly

Siziň işewürligiňizi mahabatlandyrmak

Toparymyzda köp ýyllyk tejribesi bolan hünärmenlerden, öz pudagynda täsinli we ýaş hyjuwly hünärmenlerden ybarat, işiň dürli ugurlaryndan, umumy bir maksat bilen birleşdirilen - müşderileriň meselelerini çözmek, ýagny haýyşyňyzy guramagyň netijeliligini ýokarlandyrmak.

project manager

Skorikowa Anastasiýa

Dukanym taslamanyň ýolbaşçysy
supervisor for b2b consalt

Çaryýewa Göwher

B2B maslahatçylaryň Superwaýzeri
oper sale

Narwatowa Ýelizaweta

Dukanym sargytlary jemlemek boýunça operatory
oper sale

Waliýewa Madina

B2B maslahatçy
oper sale

Annaýew Gurbangeldi

Dukanym taslamanyň kurýeri

buy sale

                                                  Toparymyzyň bir bölegi bol

Vacansii