Ak Bulut
shopping_cartcompare_arrows0

Ak Bulut

“Ak-Bulut”

“Ak-Bulut” söwda markasy, Türkmenistanda şahsy gigiýena önümlerini öndürýän, öňde baryjy kärhanalarynyň biri bolup durýar.

“Ak-bulut” markasy bilen halka ýetirilýän “Türkmeniň Rysgaly” hususy kärhanasy 2016-njy ýylda döredildi. Kärhana gysga döwür içinde halkyň islegine görä, özüniň ýokary hilli önümleri bilen köpüň söýgüsini gazanmagy başardy we Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän köpugurly söwda bazarlarynda, ýörüteleşdirilen dükanlarda, supermarketlerde gündelik talap edilýän önümlere öwrüldi. “Ak-bulut”markasy bilen öndürilýän önümler özüniň ýokary hili, ekologiki taýdan arassalygy, häzirki zaman ösen tehnologiýa esasynda halkara ölçeglerine laýyk gelýän önüm hökmünde tanalýar.

Kärhana häzirki döwürde kir ýuwujy serişdeleri,çygly süpürgiçleri, çaga arlyklaryny we zenan prokladkalaryny öndürýär. Geljekde kärhananyň hünärmenleri önümleriň hilini has-da gowlandyrmak, görnüşini artdyrmak maksady bilen irginsiz zähmet çekýärler.


 • Gap-gaç ýuwujy serişdeler. Katalogy görüň
 • Suwuk sabyn. Katalogy görüň
 • Päki. Katalogy görüň
 • Sabyn. Katalogy görüň
 • Diş pasta. Katalogy görüň
 • Şampun. Katalogy görüň
 • Duş üçin gel. Katalogy görüň
 • Çygly süpürgüçler. Katalogy görüň
 • Kir ýuwujy serişdeler. Katalogy görüň
 • Çaga arlygy. Katalogy görüň
 • Zenan prokladkalary. Katalogy görüň
 • ak bulut logo

  Ýokary hilli we ekologiki taýdan arassa önümler

  MARY, TÜRKMENISTAN

  • Çygly süpürgüçler
  • Suwuk sabyn
  • Diş pastalar
  Tel.
  +993 65-06-53-16
  E-mail
  Web