Alem Dostlugy
shopping_cartcompare_arrows0

Alem Dostlugy

Älem Dostlugy

ÄLEM DOSTLUGY logistika, agrosenagat toplumy, nebit-gaz pudagy üçin ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün etmek, eksport-import, şeýle hem gurluşyk we timarlaýyş materiallary öndürmekde ýokary hilli we täsirli çözgütleri hödürleýär. Işiň esasy ýörelgesi, Türkmenistanda we daşary ýurtlardaky ähli aragatnaşyklardan peýdalanyp, müşderilere ýokary derejede hyzmatlaryň doly toplumyny bermekden ybarat.

Logistika

ulag we logistika hyzmatlaryny bermek bilen meşgullandy.

Agro

agrosenagat toplumynda aç-açan taslamalary durmuşa geçirmek.

Söwda

satuw paýlanyşy, dürli harytlaryň importy we eksporty.

alem dostlugy

Hödürleýän hyzmatlary we harytlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Ýük daşamak
  • Çig maly import we eksport
  • Gurallar
Tel.
+993 63 222531
E-mail
Web
Goşmaça