AquaCom фильтры для воды
shopping_cartcompare_arrows0

AquaCom фильтры для воды

AquaCom

AQUACOM - ARASSA Suw içmek! Öý, ofis ýa-da kafe / restoran üçin öý suwlaryny arassalamak ulgamlaryny satmak, bejermek we mugt hyzmat etmek.

Kompaniýada mugt:

 • gurnamak
 • kartrijleri çalyşmak
 • abatlamak
 • optimizasiýa we tehniki hyzmat.
 • Kompaniýa, öý suwlaryny süzmek ulgamlarynyň hemmesini mugt abatlamagy, gowulandyrmagy we hyzmat etmegi hödürleýär. Kompaniýanyň hünärmeni gelip, diagnoz goýup biler, zerur bolsa patronlary çalşyp, optimizasiýa ýa-da abatlamagy teklip edip biler, suw süzgüçiňiz doly mugt.

  Islendik çalyşýan patronlary ýa-da ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmak zerur bolsa, mugt abatlamak we ökde gurnama bilen bahalar bazardaky iň gowusydyr.

  Satyn alnan suw süzgüç ulgamlary üçin, kompaniýamyz 24 aýa çenli kepillik berýär, tutuş iş döwri üçin hyzmat we mugt gurnama.

  AquaCom Suwy arassalamak ulgamy näme we ol nähili işleýär?:

 • - 1 basgançagy – 5 mikrondan uly gum, pos we beýleki mehaniki hapalary aýyrýar;
 • - 2 basgançagy – hlor we birleşmeleri aýyrýar;
 • - 3 basgançagy – goşmaça hapalary 1 mikrondan arassalaýar, inçe süspansiýalary we kömür tozanyny;
 • - 4 basgançagy - ýarym geçirijilikli ters membranasy - iň oňat suw arassalamasynyň esasy elementi, suwda galan hapalary gutarar we zeýkeşlere iberer;
 • - 5 basgançagy - suwuň ysyny we tagamyny hasam gowulandyrmak üçin döredilen ugleroddan soňky süzgüç.
 • - 6 basgançagy – mineralizator - suwdaky gymmatly maddalaryň tagamyny we deňagramlylygyny ýokarlandyrmak üçin (AquaCom Standard-150 we AquaCom Premium-200 ulgamlary, şeýle hem AquaCom Eco-100 görnüşi);
 • Arassa suwuň yzygiderli üpjün edilmegi üçin, her ulgam 9-11 litr arassa agyz suwy kuwwatlylygy saklaýan çüýşäni öz içine alýar.

  aquacom logo

  Optimizasiýa we tehniki hyzmat

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • gurnamak
  • kartrijleri çalyşmak
  • abatlamak