Balkan ussat
shopping_cartcompare_arrows0

Balkan ussat

BALKAN USSAT

BALKAN USSAT - 6 ýyllyk iş tejribesi bolan Türkmenistanda howpsuzlyk ulgamlarynyň birleşdirijisi hökmünde işleýär. Kompaniýa, giňişleýin howpsuzlygy üpjün edip, her desga üçin aýratyn meýilnama düzýär we ony ýerine ýetirýär. Kompaniýa, iň ösen öňdebaryjy rus we daşary ýurt öndürijilerinden howpsuzlyk enjamlaryny hödürleýär. BALKAN USSAT dürli maksatly enjamlar bilen işleýär, her gezek müşderilere diňe iň gowy harytlary we hyzmatlary hödürleýär. Olara ýüzlenmek peýdalary, ygtybarlylygy we amatly iş şertlerini alarsyňyz.

BALKAN USSAT - diňe subut edilen we ygtybarly çözgütler bilen işleýän gatnaşyjy dürli kategoriýalardaky obýektlerde howpsuzlyk pudagynda.

balkan ussat logo

Hödürleýän harytlary we hyzmatlary

TÜRKMENBAŞY, TÜRKMENISTAN

  • Wideogözegçilik
  • Derwezeler üçin awtomatika
  • Panjur