Dag Ashar
shopping_cartcompare_arrows0

Dag Ashar


DAG ASHAR


"DAG ASHAR" kompaniýasy - ulag we logistika kompaniýasy 2019-njy ýyldan bäri işleýär we eltip bermek we saklamak hyzmatlary ýaly ugurlary üpjün edýär. Bütin dünýä boýunça Ýükleri howa, demir ýol, deňiz we ýol ulaglary bilen eltip bereris.

Esasy halkara ugurlar Ýewropa, Aziýa we Demirgazyk we Günorta Amerikanyň ýurtlary. Toparymyz, işiňiziň esasy zerurlyklaryndan ugur alyp, ýük daşamak meýilnamasyny hödürlär.

"DAG ASHAR" kompaniýasy, ulag geografiýasyna garamazdan islendik harytlary bellenilen möhletlere laýyklykda eltip berýär. Dürli ýurtlardaky ýük daşaýyş liniýalary we portlar bilen hyzmatdaşlykda baý tejribämiz bar, şonuň üçin çeýe nyrh syýasatyny hödürläp we deňiz ýükleriniň ýokary derejesini saklap bileris. "DAG ASHAR" hünärmenleri ýüküň aýratynlyklaryna we müşderiniň zerurlyklaryna baglylykda uýgunlaşdyrylan deňiz gämisini saýlarlar.

dag ashar logo

Hödürleýän hyzmatlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Deňiz üsti bilen
  • Awtoulag üsti bilen
  • Demir ýol üsti bilen
Tel.
+993 65 809833
E-mail
Web
Goşmaça