Kofemaşyn ECAM46.860.B gara reňkli [if lt IE 9]
compare_arrows0
Bar
DeLonghi Kofemaşyn ECAM46.860.B gara reňkli
DeLonghi Kofemaşyn ECAM46.860.B gara reňkli
  • favorite_border
  • compare_arrows

DeLonghi Kofemaşyn ECAM46.860.B gara reňkli


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
20,224.00тмт
De' Longhi
chat
  • Öndüriji:De' Longhi
  • KategoriýaHojalyk öý tehnikasy
  • SKUYL.3729
  • ýerleşýän ýeri: Доставка на следующий день
  • Bar bolmagy: Bar
remove_circle_outlineadd_circle_outline

SORAG KESELI Kofe içgileriniň dürlüligi haýran galdyrýar. Onlarça resept bar, hersiniň öz “inçelikleri” bar, öwrenmek üçin köp ýyllyk tejribe gerek. Şeýle-de bolsa, DeLonghi ECAM 46.860 B Eletta Cappuccino EVO kofe maşynyny satyn alanyňyzda, elmydama el düwmesine diňe bir degmek bilen iň oňat espresso we içgiler alarsyňyz. Dolandyryş paneli bu resept hakda maglumatlary görkezýän reňkli TFT ekrany bilen doldurylýar. Has amatly bolmagy üçin, ähli düwmeleriň nyşanlary bar, şonuň üçin dolandyryş elementlerini kesgitlemek kyn bolmaz. Kofe maşynynyň güýji 1450 watt we 15 bar nasosy bar, bu bir wagtyň özünde 2 nahar klassiki espresso hyzmat etmäge mümkinçilik berýär. IER GOWY ESPRESSO Her kofe bilýän, gowy espressonyň şol häsiýetli goňur krem ​​bolmalydygyny bilýär. Täze kofe maşynyňyz, bu köpügi döredýän eýeçilikdäki LatteCrema ulgamy bilen ýörite enjamlaşdyrylandyr. Bu, her bir hyzmatyň adaty italýan kofe reseptine laýyklykda taýýarlanandygyny aňladýar. Şeýle hem, içindäki kofe ýylmaýjy enjamy ulanyp, içginiň tagamyna gönüden-göni täsir edýän däne üweýiş derejesini öňünden kesgitläp bilersiňiz. Bu görnüşde döredilen reseptler enjamyň ýadynda saklanyp bilner. AUTO CAPPUCCINO Süýt köpügi (latte, kapuçino we ş.m.) bilen bezelen kofe köpler tarapyndan gowy görülýär, ýöne ony öýde taýýarlamak asla aňsat däl. DeLonghi ECAM 46.860 B Eletta Cappuccino EVO, diňe şu ýagdaý üçin "arsenalynda" aýrylyp bilinýän awtomatiki kapuksinatora eýe. Köpük süýdüň aşa gyzdyrylan bug bilen çişmegi bilen emele gelýär we gaty üýtgeşik, düýbünden üýtgeşik tagamly bolýar. Şeýle hem, düwmäni öwrüp, köpügiň beýikligini we dykyzlygyny kesgitläp bilersiňiz.