Edara we kärhana üçin
shopping_cartcompare_arrows0

Edara we kärhana üçin

vst dlya biznesa

bytovaya himiya
antiseptik
jidkoye mylo
osvejitel vozduha
bumajnaya produksiya
perchatki
gubki skrebki
musornye pakety
cancelyariya
element pitaniya
svetodiodnye lampy
by2tovaya tehnika

                                    Ýuridiki ýüz hökmünde satyn alyşa başlamak ýeňil

  1.Işewürlige başlamak üçin nämeden başlamaly

  Sahypada "Şahsy otagyna" giriň. Şahsy otagynda "Agza bolmak" bölümine girip, özüňiz barada maglumat goýuň. Salgylar bölümine edara ýa-da kärhanaňyzyň adyny görkeziň. Özüňize gerek bolan harydy saýlap sebede geçiriň. Teswirde edaryňyzyň ýa-da kärhanaňyzyň adyny görkezeniňizde, biz sizi maglumat bazamyza goşarys. Ähli sargyt edilen harytlary Şahsy otagyňyzda görüp bilersiňiz. Türkmenistanyň töwereginde biz bilen agza bolan kärhanalar bilen işleşýäris.

  2.Kärhanalar üçin nähili töleg usullary bar?

  Siz sargydyňyzy kabul eden wagtynda, bank karty, bank üsti bilen geçiriş usuly bilen (teswirde görkeziň) ýa-da nagt görnüşinde töläp bilersiňiz.

  3.Sargydyňyz näçe çalt gowşyrylar?

  Köplenç ýagdaýynda sargydyňyz ertesi gün gowşurylýar.Hem-de işewürlik üçin Ekspress eltip berme hyzmaty bar. Bu hyzmaty günüň dowamynda üç gezek we Aşgabat şäheri üçin degişlidir (maglumat üçin maslahatçylar bilen jaňlaşyp bilersiňiz)

  4.Korporatiw arzanladyşy nadip ulanmaly?

  Özüňize gerek bolan harydy saýlap sebede geçiriň. Teswirde kärhanaňyzyň adyny görkeziň. Korporatiw promokodyny açmak üçin maslahatçy bilen jaňlaşyň. Indiki sargytda "Promokody görkeziň" diýen bölüme ugradylan kody giriziň. Görkezilen bahaňyzy 10%-li arzanladyş bilen programma awtomatiki usulda özi hasaplaýar.

  5.Kärhananyň işgäri lomaý bahadan satyn alyp we korporatiwli arzanladyşy alyp bilermi?

  Korporatiw promokody ulanyňyzdan soň, ulanylan arzanladyşly işgärler üçin kartlaryň sanyny anyklamak üçin biziň maslahatçymyz siz bilen jaňlaşar we biz size Anketa bilen korporatiw kartlaryny ugradyp bileris.(Anketany doldurylan görnüşinde yzyna ugradylmaly) Her bir işgäriňiz diňe lomaý bahadan dälde hem-de korporatiw 10% arzanladyşy ulanyp biler

Aksii na segodnya

pomosh pri poiske tovara