Dort Tarap Logistics
shopping_cartcompare_arrows0

Dort Tarap Logistics

Dört Tarap Logistics

"Dort Tarap Logistika" (DTL) ulag, logistika we beýleki hyzmatlary hödürleýän ýaş we geljegi uly ekspeditor kompaniýalarynyň biridir. Kompaniýamyz, gysga wagtyň içinde işiň sazlaşygy we işgärleriň hünär ussatlygy sebäpli dürli çärelerde uly üstünlik gazandy.

Dört tarap Logistics kompaniýasy şu hyzmatlary hödürleýär:

 • deňiz, demir ýol, ýol arkaly halkara howa gatnawlaryny guramak;
 • işgärler bilen meşgullanmak we işleşmek;
 • dürli enjamlar we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek;
 • gurluşyk işleri.
 • Tejribeli DTL hünärmenlerine jogapkärli tabşyryk bermek bilen, hyzmatdaşlygyň ähli artykmaçlyklaryny hut özüňiz görersiňiz. Wezipeleriňize iň täsirli we iň amatly çözgütleri elmydama hödürläris. Bu ýagdaýda ähli islegleriňiz hökman göz öňünde tutular.

  dort tarap logo

  Hödürleýän hyzmatlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Eltip bermek we üpjün etmek
  • Gurluşyk
  • Logistika
  Tel.
  +993 64 074 449
  E-mail
  Web
  Goşmaça