Eco gap
shopping_cartcompare_arrows0

Eco gap


EKOLOGIKI BIR GEZEKLIK GAP GAÇ WE GAPLAW


Eco Gap kompaniýasy - Türkmenistanda ekologiki bir gezek ulanylýan kagyz gap-gaç önümlerini we gaplamalary öndürmek boýumça 2015-nji ýyldan bäri işleýär. Özümiziň ýokary tehnologiýaly häzirki zaman önümçiligimize eýe bolup, bir gezek ulanylýan saçak we gaplaýyş önümlerini öndürýäris. Önümlerimiz ýokary hilli iýmit derejesindäki kagyzdan ýasalýar. Çaý, kofe, gyzgyn şokolad, şiresi, gazlandyrylan içgiler, kokteýller we ş.m. üçin bir gezek ulanylýan kagyz käseleri öndürýäris. Şeýle hem biziň aramyzda gyzgyn içgiler üçin iki gatly stakan bardyr.

Kompaniýa öndürýär:

 • Bir gatly kagyz stakanlar
 • Iki gatly kagyz stakanlar
 • Popkorn üçin kagyz stakan
 • Kofe daşaýanlar
 • Burger üçin gutular
 • Fri üçin gutular
 • Iýmit plýonka
 • Alýumin iýmit plýonka
 • Streç
 • Plastikli çemçe
 • Plastikli wilka
 • Kokteýl üçin plastikli truboçka
 • Alýumin gaplar
 • Düzgünleri:

 • Öndürilen önümleriň ýokary hilli standartlary
 • Öndürilen önümliçiligine üns bermek
 • Daşky gurşaw kanunlaryny berjaý etmek
 • Uzak möhletli hyzmatdaşlygy ösdürmek
 • Kepillendirilen çig mallary ulanmak
 • Dünýä bazar meýillerine laýyklyk
 • KÄRHANYŇ ÖNÜMÇILIGI:

 • Ýewropanyň çig malyndan ýasalan: Önümçilikde ýokary hilli Ýewropa çig mallary we materiallary ulanylýar.
 • Ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilinýän diapazon: aňsat gaýtadan işlenip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän ekologiýa taýdan arassa önümlerden durýar. - Elmydama ätiýaçda: Ammarda harytlaryň köp görnüşi elmydama elýeterlidir.
 • Zäherli däl: Saglyk üçin düýbünden howpsuz. Iýmitiň we içgileriň ähli tagam häsiýetlerini 100% saklaýar we gyzdyrylanda önüme zyýanly maddalary goýbermeýär
 • Köp wezipeli: Giň temperatura diapazony (-40'C-den + 280'C çenli) sebäpli, doňmak üçin hem, mikrotolkunly peçlerde gyzdyrmak üçin hem ulanylyp bilner.
 • Amatly: Önümler amatly saklanýar, gyzdyrylýar we doňdurylýar, şeýle hem ykjam daşalýar. Görnüşi we tagamy uzak ýolda-da saklanýar.
 • Eco Gap logo

  Kagyzly we plastikli önümleri öndürmek

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Kagyzly we plastikli gaplar
  • Plastikli wilkalar
  • Plastikli çemçeler