Eyyam Group
shopping_cartcompare_arrows0

Eyyam Group

Eyyam Group

“Eyyam Group” kärhanasy Türkmenistanda metal önümleri öndürmekde öňdebaryjy önümçilik kompaniýasydyr.

Üznüksiz ösüş, geljekde berk tutmagy maksat edinýän ýolbaşçy wezipelerimiziň esasyny düzýär.

“Eyyam” -yň esasy maksatlarynyň biri önümçilige iň oňat ösen çözgütleri girizmek we öndürilen önümleriň geografiýasyny giňeltmekdir.

Ýokary hilli, hünärli çemeleşme, innowasiýa tehnologiýalary, giň assortiment, hyzmatdaşlyk üçin amatly şertler - bu işimiziň bäş esasy ýörelgesidir.

“Eyyamgroup” halkara bazaryna hormat goýulýan we ynamdar halkara kompaniýalarynyň tanalýan hyzmatdaşydyr

Kompaniýanyň 10 ýyllap üstünlikli işlemegi bilen, EYYAM ady hyzmatdaşlarymyz we müşderilerimiz üçin hiliň kepili, ygtybarlylygy, amatly we özara peýdaly hyzmatdaşlygy bilen manydaş boldy.

Kärhana Türkmenistanda ilkinji we ýeke-täk metal önümlerini öndüriji bolup, ösen sebitleýin ofisler, önümlerimizi Merkezi Aziýa sebitinde satmaga mümkinçilik berýär.

Kompaniýa tarapyndan hödürlenýän önümleriň adaty görnüşinden saýlap ýa-da pikirleriňizi hakykata öwrüp bilersiňiz. Hyzmatlarymyzyň giň topary, aýratyn taslama hyzmat etmegi öz içine alýar.

Hünärmenler önümleri dizaýn etmekden başlap, taýýar önümler bilen gutarýança hyzmatlaryň doly siklini üpjün eder. Önümlerimiz üçin diňe sowuk galp polat ýaly ýokary hilli materiallary saýlaýarys

nur logo

Hödürleýän harytlary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Gapylar
  • Metal şkaflar
  • Stellaž ulgamy