Gap-gaç ýuwujy gubka, ýertudana
shopping_cartcompare_arrows0
Bar
Фрекен Бок Gap-gaç ýuwujy gubka, ýertudana, 5 sn
Фрекен Бок Gap-gaç ýuwujy gubka, ýertudana, 5 sn
  • favorite_border
  • compare_arrows

Фрекен Бок Gap-gaç ýuwujy gubka, ýertudana, 5 sn


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
19.00тмт
Фрекен Бок
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline
Gap-gaç ýuwmak üçin gubkalar häzirki zaman aşhanasynda aýrylmaz zat. Gap-gaç ýuwmak üçin gubkalar häzirki zaman aşhanasynda aýrylmaz zat. Diňe tabaklaryň arassalygyna däl, eýsem öý işleriniň ýerine ýetirilmegine-de baglydyr. Köpükli kauçuk gubkalaryň dykyzlygynyň ýokarlanmagy sebäpli TM Freken BOK, bütin ömrüň dowamynda deformasiýa we ýokary netijeliligi saklamaýar. “Gubka TM Freken BOK” önümçiliginde, allergiýa sebäp bolmaýan we ulanylanda gubkalaryň dökülmegine ýol bermeýän, ýöne zäherli boýag ulanylýar. 
Gubka TM Freken BOK-yň esasy artykmaçlyklary:
Ýokary hilli çig mallary ulanmak: köpük rezin we sellýuloza;
Gubkanyň relýef üstü köpüklenmegi üpjün edýär;
Germaniýada öndürilen ygtybarly ýelim, gyzgyn suwda ýuwulanda zyýanly maddalary çykarmaýar we süýümiň syzmagynyň öňüni alýar;
Gowulaşan fibra - togalanmaýan ýa-da ýyrtylmaýan abraziw gatlak.
Öndürilýän ýurdy: Ukraina