ИП ХЕКЕМ
shopping_cartcompare_arrows0

ИП ХЕКЕМ

ИП ХЕКЕМ

"HEKEM" kompaniýalar topary hyzmatlary hödürleýär: Audit, Rieltor, Terjime, Gozgalmaýan emläk bahalandyrmasy, şeýle hem hyzmatlar bilen baglanyşykly kanuny maslahat.

Audit

ИП «ХЕКЕМ audit» şertnama esasynda, 2021-nji ýylyň dowamynda audit işiniň profilinde ýylyň ahyrynda indiki audit bilen hyzmatlary hödürleýär!

Maslahat bermek:

 • maliýe we statistiki hasabaty taýýarlamak;
 • buhgalteriýa we buhgalter hasabatyny guramakda maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmak;
 • salgyt salmak we maliýe we ykdysady işjeňligiň beýleki meseleleri.
 • Bahalandyrmak

  Kompaniýa, MHHS-nyň maliýe hasabatlaryny taýýarlamak maksady bilen, karz bermek we gaýtadan bahalandyrmak maksady bilen, iş, ýaşaýyş we täjirçilik emläklerine, ulaglara, enjamlara, maddy däl aktiwlere baha bermek, şeýle hem emlägi bahalandyrmak üçin hyzmatlary hödürleýär.

  Terjime etmek

  Hyzmatdaşlyk ýyllarynyň dowamynda terjime gullugymyz hyzmatdaşlaryň ynamyny gazandy we bu işimiziň ýokary hilini subut edýär.

  Gozgalmaýan emläkler

  Baky gymmatlyklara girdejili maýa goýuň. Emlägiňize we işiňize mugt we ygtybarly baha berilmegini kepillendirýäris. Mahabat we potensial alyjylary saýlamak. Hukuk goldawy, satuw şertnamalaryny düzmek, geleşigi hasaba almak.

  Ýuridiki hyzmatlar

  Kazyýetiň ähli ýagdaýlaryny çuňňur seljermegi kepillendirýäris, emläk hyzmatlaryna hyzmat etmek bilen baglanyşykly ýüze çykan her bir hukuk meselesiniň iň ownuk jikme-jikliklerine göz aýlaň, emlägiňize baha berende, resminamalaryňyzy barlanyňyzda ýa-da terjime edeniňizde. Göçürilýän we gozgalmaýan emläk bilen amallar üçin zerur bolan adyň we beýleki resminamalaryň mazmunyna bilermen baha berýäris, kanuny jedeli çözmegiň iň gowy usullaryny gözleýäris.

  nur logo

  Hödürleýän hyzmatlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Audit
  • Gozgalmaýan emläk
  • Terjime etmek
  Tel.
  +993 63299680
  E-mail
  Web