IT Hyzmat
shopping_cartcompare_arrows0

IT Hyzmat

IT Hyzmat

IT-Hyzmat innowasiýa tehnologiýalary ulgamynda giň hyzmatlary hödürleýär. 2018-nji ýylda döredilen IT-hyzmat IT ulgamynda professional we ýokary hilli hyzmatlary hödürleýär we ähli zerurlyklaryny göz öňünde tutup müşderiler bilen gatnaşyk gurýar.

Hyzmat merkezi häzirki wagtda aşakdaky hyzmatlary hödürleýär:

 • Ofis enjamlaryna hyzmat etmek we abatlamak (şahsy kompýuter, noutbuk, serwer, monitor, printer, UPS we ş.m.),
 • kartrijleri abatlamak we doldurmak
 • kartrijleri, printerleri, göçürijiler we ofis enjamlaryny satmak.
 • IT-Hyzmatda iň talap edilýän müşderiler bilen umumy dil tapjak we işlerini netijeli we çalt ýerine ýetirýän ökde hünärmenleri işe alýar.

  Kompaniýanyň yzygiderli müşderileriniň öz bonuslary bar, mysal üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we sarp edilýän zatlary ilki bilen üpjün etmek, şeýle hem olar üçin bahalaryň arzanlamagy.

  IT-Hyzmat innowasiýa tehnologiýalarynyň bazarynda ýokary hilli hyzmatlary berýän hünärmen we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde özüni tanatdy.

  it hyzmat logo

  Hödürleýän hyzmatlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Kartriji abatlamak
  • Kompýuteri abatlamak
  • Serwerleri abatlamak
  Tel.
  +993 64982266
  E-mail
  Web
  Goşmaça