Jayym
shopping_cartcompare_arrows0

Jayym


«Jayym.com»


Gozgalmaýan emläk satmak we kärendesine almak üçin mahabatlary ýerleşdirmek we gözlemek üçin onlaýn hyzmatdyr, sahypa girýänlere ofisleri, bölek we ammar ýerlerini, şeýle hem taýýar iş saýlamak baradaky teklipleriň iň doly we ygtybarly maglumatlar binýady.

Jayym.com Esasy artykmaçlyklary:

 • Türkmenistanyň ähli şäheri bilen işlemek
 • Diňe degişli mahabatlar
 • Gözleg süzgüçleriniň giň gerimi
 • Kartany ulanyp mahabatlary ýerleşdirmek we gözlemek üçin ajaýyp mümkinçilik
 • Gozgalmaýan emläk agentlikleri we hususy agentler bilen hyzmatdaşlyk
 • Düşünjeleri bermek
 • Amal seslenmesi
 • Jayym.com — Türkmenistanyň çäginde gozgalmaýan emlägi gözlemek üçin sahypasy.

  Jayym.com Saýtdaky täjirçilik emläkleri satylýan täjirçilik desgalarynyň we jaýlarynyň ygtybarly maglumat bazasydyr. Esasy maksadymyz, gelýänlere iki tarap üçinem iň peýdaly amal geçirmäge kömek etmekdir. Онлайн-сервис поможет Вам в любых операциях с недвижимостью – сдать, снять, купить или обменять - быстро и удобно!

  Mugt mahabat ýerleşdirip ýa-da häzirki teklipler bilen tanşyp bilersiňiz, obýektleriň suratlaryny görüp bilersiňiz, zerur suratlary we ofis, ammar, bölek ýer ýa-da taýýar iş üçin iň amatly bahany saýlap bilersiňiz. Ähli kriteriýalara laýyk otagy saýlap, satyjy ýa-da öý eýesi bilen göni habarlaşyň.

  Amatly nawigasiýa, gözleg, täjirçilik obýektleriniň gurluşly beýany - portalyň ulanylmagyny mümkin boldugyça amatly ediň. Jayym.com web sahypasynda diňe bir mugt däl, eýsem adaty mahabatlardan birnäçe esse täsirli premium mahabatlary hem ýerleşdirip bolýar.

  Jayym.com - üstünlikli işiňiz üçin täjirçilik gozgalmaýan emläk tapmak üçin iň amatly ýer!

  jayym logo

  Salgyny ýa-da kartada amatly emläk gözlegi

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Kwartirany satyn almak
  • Täjirçilik emläk
  • Gozgalmaýan emläk
  Tel.
  +993 (61) 64-86-07
  E-mail
  Web