Üpjün ediji nädip bolmaly
shopping_cartcompare_arrows0

Nädip üpjün ediji bolmaly

Postavshikam

Gadyrly hyzmatdaşlar!

Dukanym- platformasy täze üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyga çagyrýar.

Kompaniýamyz üpjün edijileri özbaşdak gözleýär, biz islendik hususy telekeçilere öz harytlaryny we hyzmatlaryny hödürlemäge mümkinçilik berýäris.

Islendik geljekgi üpjün ediji hyzmatdaşlyk baradaky teklibini bize iberip biler. Arzalar: dukanym@lotta-tm.com salgyda kabul edilýär

Amaly çaltlaşdyrmak üçin aşakdaky resminamalar goşulmalydyr:

  • Önümiň prezentasiýasy
  • Bahalaryň sanawy
  • Patent

Berlen resminamalar hyzmatdaşlyk üçin ýeterlik bolmasa, biziň kompaniýamyz goşmaça resminamalary, maglumatlary ýa-da harytlaryň nusgalaryny talap etmäge haklydyr.

Tekliplere 5 iş günüň dowamynda seredilýär.