Kerwenler
shopping_cartcompare_arrows0

Kerwenler

Kerwenler ИП

"Kerwenler" häzirki wagtda her aýda dürli görnüşli 7000 birlik arassa ýüň we ýarym ýüň harby ýorgan öndürýär, olar doly kepillendirilýär we häsiýetlerine görä dünýä tehniki parametrlerine laýyk gelýär. Geljekde hyzmatdaşlyk edilse, kompaniýamyz önümçiligiň mukdaryny aýda 10 000 birlik ýorgan-düşege çenli artdyrmaga taýyn.

Mundan başga-da, kompaniýamyz doly kepillendirilen we ähli halkara tehniki parametrlerine laýyk gelýän pagtadan we dürli ululykdaky köpugurly ýüplüklerden ýasalan düşek önümlerini öndürýär. Aýda önümçiligiň mukdary 31,200 km.

Öňünden töleg, nagt we nagt tölemezden töleg görnüşi.

Eger gyzyklanýan bolsaňyz, kärhanamyz dünýä bazaryna we Türkmenistan bazaryna önümlerimizi üpjün etmekde özara peýdaly we netijeli hyzmatdaşlygy üpjün etmek üçin kepillik şertlerine taýyn.

kerwenler logo

Hödürleýän harytlary

AHAL, TÜRKMENISTAN

  • Ýüňli önümler
  • Ýüňli ýapyjy
  • Gündogaryň adaty düşekleri
Tel.
+993 63299680
E-mail