Zähmet howpsuzlygy üçin Binewa enjamlary
shopping_cartcompare_arrows0

Zähmet howpsuzlygy üçin Binewa enjamlary


Zähmet howpsuzlygy üçin enjamlar BinevaBineva müşderilerine dogry we ýokary hilli hyzmat hödürleýär. Müşderini kanagatlandyrmak kompaniýanyň esasy wezipesi. Bineva önümleri iň ýokary hilli materiallardan ýasalýar. Kompaniýa, iş hadysalaryny azaltmak üçin ýokary hilli materiallar bilen howpsuzlygy üpjün edýär. Bineva-nyň halkara derejesinde işleýän iş howpsuzlygy enjamlary ýokary hilli çig mal ulanýar we şahsy we umumy gorag çäginde saglyga zyýanly maddalary öz içine almaýar.

 • Bineva önümçiliginde howpsuzlygy üpjün etmek üçin işinde ähli çäreleri gördi.
 • Kompaniýanyň işgärleri ähli täzelikleri we tehnologiýalary yzygiderli taýýarlaýarlar we ýakyndan gözegçilik edýärler.
 • Önümler hünärmenler tarapyndan yzygiderli barlanýar.
 • Näme üçin Siz Bineva kompaniýany saýlamaly?

 • Hünärmen toparlaryň we işgärleriň kömegi bilen kompaniýa zerurlyklary kanagatlandyrýar we zähmet howpsuzlygy we ähli kärhanalaryň enjamlary bilen baglanyşykly meseleleri çözmekde hyzmatdaşdyr.
 • Müşderi gyssaglylygy bir kompaniýa üçin möhümdir. Bineva amatly wagtda ähli zerur gurallary we enjamlary hödürleýär.
 • Kompaniýa CE we ISO ülňülerine laýyklykda iň oňat hilli önümleri hödürleýär.
 • Öndürijiniň katalogyny görmek ýa-da almak

  Hödürleýän önümleriň kategoriýalary

 • Örtükler
 • Gorag äýnekler
 • Iş ellikler
 • Ilkinji kömek enjamy
 • Gorag kemerler
 • Dem alyş ulgamlar
 • Kaska we kelläni goramak
 • Gulak goraýjy
 • Iş aýakgap
 • Iş fartuklar
 • Plaş
 • Topar eşikler
 • Kurtka
 • Ýörite eşikler
 • Duýduryjy žilet
 • Aksessuarlar
 • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk örtükleri
 • Köýnek
 • bineva logo

  Ýokary hilli materiallar bilen howpsuzlyk

  ISTANBUL, TURKIÝA

  • Gorag enjamlary
  • Iş eşikleri
  • Duýduryş belgileri