Lotta Distribution
shopping_cartcompare_arrows0

Lotta Distribution

Lotta Distribution


“Lotta Distribution” 2008-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň bazaryndaky distribýutorlyk işinde öňdebaryjylardan biri bolan bir kompaniýa.

Kompaniýanyň maksady, ýokary hilli önüm öndürijilere we sarp edijilere biri-birini tapmaga kömek etmekdir.

Kompaniýa öndürijiniň harytlaryny söwda nokatlarynyň arasynda paýlaýar. Şeýle hyzmatdaşlyk iki tarap üçinem peýdaly. Distribýutor arzan bahadan haryt satyn almaga mümkinçilik alýar we öndüriji kanallary tapmak we ösdürmek jogapkärçiligini öz üstüne alýar.

Öndüriji üçin artykmaçlyklarymyz, harytlary netijeli satmagyň we paýlamagyň usulydyr.

Biziň wezipämiz, sarp edijileriň isleglerine tarap hereket etmek, olary iň döwrebap hyzmatlar we kanagatlandyrmak üçin çözgütler bilen üpjün etmekdir.

Işiň aýratynlyklary bilen gowy tanyş bolan iň oňat hünärmenleri işe alýarys. Siziň işiňiz öser we çäklerini meşhurlyga ýetirer.

Lotta Distribution şu brendler bilen işleýär:

TM trade company logo

Hil önümlerini öndürijilere we sarp edijilere biri-birini tapmaga kömek etmek

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Hyzmatdaşlyga ygrarlylyk
  • Başarnyk
  • Bilim
Tel.
+993 12 754450
E-mail
Web
Goşmaça