Merjen Ýol
shopping_cartcompare_arrows0

Merjen Ýol

Merjen Ýol


Ulag we logistika kompaniýasy Merjen Ýol 8 ýyl bäri ýük daşamak bazarynda işjeň işleýär. Biziň işimizde ulag we logistika zynjyryna gatnaşyjylaryň hemmesi bilen işlemekde çuňňur bilimleri we baý tejribäni talap edýän köp usullar we inçelikler bar. Halkara transport kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk, berilýän hyzmatlaryň hili boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýän MÝ-nyň işlemeginiň ýeke-täk mehanizmini döretdi.

Islegleriňize esaslanyp, aýratyn hyzmatlary hödürläris, zerur ýük ibermek üçin iň amatly çözgüt taparys - gury ýer, deňiz ýa-da howa ýoly bilen bolsun.

Ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýäris:

 • Awtoulag üsti bilen
 • Howa üsti bilen
 • Deňiz üsti bilen
 • Demir ýol üsti bilen
 • nur logo

  Ýük daşama hödürleýän hyzmatlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Deňiz ýol üsti bilen
  • Demir ýol üsti bilen
  • Awtoulag üsti bilen
  Tel.
  +993 63299680
  E-mail
  Web