Ýüz üçin krem ​​Mak güni garramaga garşy
shopping_cartcompare_arrows0
Bar
Mi&Ko Ýüz üçin krem ​​Mak güni garramaga garşy 45+, 30 ml
Mi&Ko Ýüz üçin krem ​​Mak güni garramaga garşy 45+, 30 ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Mi&Ko Ýüz üçin krem ​​Mak güni garramaga garşy 45+, 30 ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
262.80тмт
Mi&ko
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Mak tohumy ýagy deriniň tonusyny netijeli dikeldýär, ýadaw we çişen derini janlandyrýar, çeýeligini ýokarlandyrýar. Güýçli antioksidant we garramaga garşy serişdedir, gyrmalary ýumşadýar, ir garramagynyň we deriniň ýitmeginiň öňüni alýar.

Gurygül ýagy güýçli antioksidant täsirine eýe, gyrmalary azaldýar, gialuron turşusyny goşmak bilen glikozaminoglikanlaryň sintezini we deride dört görnüşli kollageniň sintezini höweslendirýär.

Bifidobakteriýa lizat fermenti, güýçli immun garşy täsir ediji işjeňlik bilen derini UV-zeper ýetmeginden goramakda örän täsirli, şeýle hem DNK-nyň abatlanmagyna itergi berýär.

Soýa ekstrakty deriniň biologiki we UV bilen örtülen wagtyndan öň garramagynyň öňüni alýar. Derini zyýanly UV şöhlelerinden goraýar we öz abatlaýyş işlerine itergi berýär. Deňsizligi peseldýär we ýygyrtlary ýumşadýar. UV şöhlelenmesi sebäpli dörän DNK-nyň zaýalanmagynyň öňüni alýar we DNK-nyň abatlanmagyna itergi berýär.

Süýtden izolirlenen işjeňleşdirilen signalizasiýa molekulalarynyň toplumy ýetişen derini dikeltmäge gönükdirilendir. Kollagen 1, gialuron kislotasy we fibronektin ýaly öýjükli matrisada molekulalaryň döremegine itergi bermek bilen ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeleri azaldýar. Şol bir wagtyň özünde deri has berk we elastik bolýar. Gyralaryň çuňlugyny çalt we täsirli peseldýär we ýüzüň umumy konturyny berkidýär.