Aýak üçin kremi «Mojewelnik»
shopping_cartcompare_arrows0
Bar
Mi&Ko Aýak üçin kremi «Mojewelnik», 100 ml
Mi&Ko Aýak üçin kremi «Mojewelnik», 100 ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Mi&Ko Aýak üçin kremi «Mojewelnik», 100 ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
205.20тмт
Mi&ko
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Amatsyz aýakgaplar, agyr türgenleşikler, durmak, çaga bilen köp sagat ýöremek ... Şeýle ýagdaýlaryň haýsydyr birinde Arça kremi ýadaw, tükenen aýaklaryňyzyň rahatlygy barada alada eder. Bu agyryny çaltlaşdyrar we köpden bäri garaşylýan täzelik duýgusyny berer - çygly otlaryň üstünde ýalaňaç gezip ýören ýaly. Dynç alýan wagtyňyz, kremiň rahatlandyryjy ysyndan lezzet alýan wagtyňyz, düzümindäki bejeriş ösümlikleri gan damarlaryňyzyň saglygyna täsir edýär, gan aýlanyşyny güýçlendirýär, çişmegi aýyrýar, derini dezinfeksiýa edýär we ownuk çatryklary bejerýär. Agramsyz krem ​​sekuntlarda doly siňdirilse-de, goşmaça gidrasiýa we gorag uzak wagtlap siziň bilen galar! Bu işjeň ýaprakly hoşboý ysly miwelerden we agaçdan alnan arça efir ýagy, ýadawlygy aýyrmak üçin gudratly ukyby bilen meşhurdyr. Açyk antirewmatiki täsiri bolan täsirli tebigy antiseptikdir. Artritiň we revmatizmiň öňüni almak we bejermek üçin myşsalarda artykmaç peşew kislotasyny döwmäge ukyply.

Ulanyş tertibi

Aýakda tegelek massa movements hereketleri bilen az mukdarda krem ​​çalyň. Tiredadaw aýaklary aýyrmak üçin gölelere sürtmek maslahat berilýär.