Ýagly deri üçin enfizema galyndylary çuňňur ýuwunmak üçin pudra Zero Waste
shopping_cartcompare_arrows0
Bar
Mi&ko Ýagly deri üçin enfizema galyndylary çuňňur ýuwunmak üçin pudra Zero Waste, 30 ml
Mi&ko Ýagly deri üçin enfizema galyndylary çuňňur ýuwunmak üçin pudra Zero Waste, 30 ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Mi&ko Ýagly deri üçin enfizema galyndylary çuňňur ýuwunmak üçin pudra Zero Waste, 30 ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
140.40тмт
Mi&ko
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Ýuwunmak üçin enfizemaly pudra, ýagly derini çuňňur arassalamak üçin ösümlik esasly arassalaýjydyr. Gury pudra suw bilen gatnaşykda bolanda ýeňil süýde öwürilýär.

Pudrany gündelik arassalamak we ýuwunmak üçin ulanylyp bilner  makiýažy we tonal serişdeleri bilen ýuwýar.

Tebigy kislotalar we fermentler deriniň öýjüklerini siňdirýär we täzeleýär, antibakterial maddalar bolsa düwürtik patogenlerine garşy göreşýär.

Ýuwmak üçin pudrada hapalanmagyň ähli görnüşlerine - kosmetiki galyndylardan we artykmaç deri sebumyndan başlap, uly şäheriň gurşawyna mahsus bolan negatiw faktorlara çenli ýumşak ösümlik sýrfaktantlary, saponinler we moringa ekstrakty bar.

Papaýa, ananas we mikrobiologiki ferment proteazlary fermentleri derini "janlandyrýar", çuňňur arassalanmagy we siňdirmegi üpjün edýär. Täze öýjükleriň çalt ösmegine we ýagty göteriji täsirine itergi beriň.

Magnoliýanyň we mukurosiniň bakterisid ekstraktlary, düwürtik patogenlerine garşy göreşmäge kömek edýär we önümiň düwürtige garşy täsirini hasam aýdyňlaşdyrýar.

Fermentler bilen poroşok ulanylandan soň, derisi ýüpek bolýar we iýmitlendiriji we nemlendiriji maddalaryň täsirini kabul edýär.

Bir çüýşe gury serişde birnäçe çüýşe suwuklygyň ýerini alýar. Önüm gutaranda, täze çüýşe satyn almak hökman däl, diňe kagyz sumkasyna gaplanan gury pudra satyn alyň we çüýşäňize guýuň.

Ulanyş maslahaty

Az mukdarda gury ferment pudrasyny eliňizdäki birnäçe damja suw bilen garmaly. Ýüzüňize tegelek hereketleri bilen çalyň. Soňra suw bilen ýuwuň.