"Durmuş ýagty bolsun" toplumy
shopping_cartcompare_arrows0
Bar
Baýramçylyk toplumy "Durmuş ýagty bolsun"
Baýramçylyk toplumy "Durmuş ýagty bolsun"
  • favorite_border
  • compare_arrows

Baýramçylyk toplumy "Durmuş ýagty bolsun"


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
480.00тмт
Mi&ko
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Şonuň üçin köplenç durmuşda ýeterlik açyk reňkler we oňyn pursatlar ýok! Toplumyz durmuşyňyzy älemgoşaryň ähli reňkleri bilen boýamak üçin döredildi, onda 2 sany şireli önümi - “Express care” maskasy we Aqua ýüzi, bedeni we saç dumany ýygnadyk.

Derrew irden ýüz maskasy gyssagly ideg, ýadawlygy we bary-ýogy 5 minutda ukynyň ýoklugyny aýyrmak üçin ýörite döredildi. Maska deri gowulaşdyrýar, ýadawlygyň we ukynyň ýoklugynyň alamatlaryny aýyrýar, Mawy ýagtylykdan goraýar we ýeňil we ýakymly sowadyjy täsir edýär.

Duman "Aqua duman" - ýeňil duman ýaly, agramsyz duman ýaly. Emma täsir täsirli! Bu gural ýüzüň toniki, gidrosollary, saç we beden üçin nemlendiriji spreýleri üstünlikli çalşar. Şeýle hem bu tebigy ys: aç-açan ýol beýlekiler üçin görünmeýän ýaly, ýöne günüňizi üstünlikli "edýär". Her gezek özüňize azajyk ideg, rahatlyk we oňyn duýgulary bermek isläniňizde Aqua dumanyny pürküň!

Düzümi

Toplum öz içine alýar

Masüz maskasy "Express Express", 50 ml

Duman "Aqua duman", 50 ml.
Düzümi: Artezian suwy, nan gidrolat *, öý alma miwesi suwy *, fermentlenen bambuk ekstrakty, karrageenan, aloe wera ekstrakty, gliserin, süýt kislotasy, propanediol, limon kislotasy, tartar turşusy, glýukon kislotasy, maltodektrin, biosakarid sakgyjy, fruktooligosakkaridler, ekstrakt çig mal ekstrakt, ak iriň gabygy ekstrakty, ewkomiýa gabygy ekstrakty, porfiri ekstrakty, gyzyl mandarin efir ýagy *, kardom efir ýagy *, kamfor darçyn efir ýagy *, ilang-ilang efir ýagy *, ýasemin ekstrakty *.