Kofe breýki guramak
shopping_cartcompare_arrows0

Kofe breýki guramak

coffee brake

GEÇIRMEGIŇ MAKSADY

Resmi wakalar wagtynda köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemegiň zerurlygy we oturgyç ýagdaýy bedeni çalt ýok edýär. Şonuň üçin gurnaýjylar, bir käse hoşboý ysly içginiň üstünde güýç dikeltmek üçin kofe arakesmesini gurnaýarlar. Bu wagt düşünmek üçin ulanylyp bilner bilim aldy, beýleki gatnaşyjylar bilen aragatnaşyk, dynç alyş.

MENÝU GÖRNÜŞLERI

...

Bazaly

Iýmit önümleriniň esasy toplumy

Sargamak
...

Tygşytly

Býudjet tagamlaryndan ybarat.

Sargamak
...

Adaty

Sendwiç, kanape, taýajykda peýnir.

Sargamak
...

Premium

Iň köp pozisiýany öz içine alýar.

Sargamak

how to order coffee brake

KOFE-BREÝKI GURAMAK ÜÇIN HYZMATLAR