Konferensiýany guramak
shopping_cartcompare_arrows0

Konferensiýany guramak

IŞEWÜRLIK-KONFERENSIÝA

– iş aragatnaşygynyň bir usuly.

Işewürlik konferensiýasy, maksat dürli işewürlik meselelerini çözmek bolsa saýlanan iş wakalarynyň görnüşlerinden biridir, müşderileri we hyzmatdaşlary özüne çekmek, tejribe alyşmak we aragatnaşyk gurmak üçin iş platformasyny guramak.

Zerur endikleri öwretmek üçin kompaniýadaky ýolbaşçylar üçin işewürlik okuwlaryny geçirýärler. Bu çäreler iki tarapy bar - tälimçi we gatnaşyjylar (talyplar). Hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin ýolbaşçylar açyk çärelere gatnaşyp bilerler - Munuň üçin dolandyryjylar üçin açyk okuwlar bar, olarda beýleki kompaniýalaryň ýolbaşçylary bilen tanşyp, işewür gatnaşyklaryny ýola goýup bilerler. Şeýle hem dolandyryjylary ösdürmek üçin okuwlar bar, ýöne bu kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň we öňdebaryjy hünärmenleriniň doly ösmegi üçin ýeterlik däl - has köp tejribe alyşmak zerurdyr.

IŞLERDE GÖRNÜŞLI IŞ KONFRENSLERINIY SÖZLERI: