Sergileri guramak
shopping_cartcompare_arrows0

Sergileri guramak

SATYLMAK WE BRENDING GURAMASY HÖKMÜNDE SERGILERI GURAMAK

Exhibitions (Iňlis dilinden terjime edilende - sergiler) - oýnamak isleýän ýa-da eýýäm oýnaýan kompaniýanyň global marketing strategiýasynyň bir bölegi pudakda we bazarda möhüm rol oýnaýar. Işewürlik çäresinde önümleriňizi hödürlemek, täze ösüşler we köne meseleleri çözmek bilen berýärsiňiz müşderileriňiz üçin kompaniýaňyzdan habarly bolmak mümkinçiligi. Senagat we tehniki sergilere maýa goýmak ýa-da bir hünäre gatnaşmak arkaly önümçilik wakasy, täze hyzmatdaşlary, müşderileri, üpjün edijileri tapyp bilersiňiz.

Isleseňiz sergini guramak, iň amatlydyr:

 • kompaniýaňyzyň öndürýän käbir önümlerine bolan islegi derňäň;
 • esasy mahabat kampaniýasyny geçiriň;
 • satuwy we şonuň üçin girdejini artdyrmak.
 • Sergi guramak, aýratyn üns berilmeli döredijilik işidir, şonuň üçin sergini guramak, ilkinji seredişdäki ýaly aňsat bolman biler. Bu diňe bir gelýänleri özüne çekmek bilen çäklenmän, eýsem olary gyzyklandyrmak üçin bu ugurda iň köp yhlas, yhlas we bilim talap edýän jogapkärçilikli we kyn iş.

  SERGI ÇÄRESINE GATNAŞMAGYň ESASY MAKSATLARY

  card__image

  Mahabat

  card__image

  Söwdany höweslendirmek

  card__image

  FIRMANYŇ KEŞBI

  card__image

  GÖNÜMEL SATUWLAR

  SERGIDE HÖDÜRLENÝÄN HYZMATLAR

  card__image
  Iýmiti guramak

  - Ýeňil ertirlik we kofe

  - Doly lanç

  - Kofe üçin birnäçe arakesme

  card__image
  Ses gurallary

  - Mikrofon

  - Audiu dinamikler

  - Kellä dakylýan nauşnik

  card__image
  Yşyklandyryş gurallary

  - Projektorlar

  - Yşyk diodly lampalar

  - Şöhlendirijiler

  card__image
  Sütün

  - Kabul ediş stollary

  - Tagam barlamak üçin stollar

  card__image
  Sütün

  - Bukletleri saklaýjy

  - Sahypalary saklaýjy

  card__image
  Poligrafiýa

  - Broşýuralar

  - Wizitkalar we ş.m