Химчистка Öý kömekçi
shopping_cartcompare_arrows0

"Öý kömekçi" kompaniýasy

Öý kömekçi

"Oý Komekçi" kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde aşakdaky hyzmatlary hödürleýär: Kärhanalary hasaba almak, ýatyrmak, gaýtadan hasaba almak. Dürli resminamalar toplumy. Iş ideýalaryny taýýarlamak, wagyz etmek we iş meýilnamalaryny taýýarlamak. Müşderi gazanmak üçin kompaniýa işleýär! şeýle hem dürli dillerden ýazylan terjimeler, möhür bilen kepilnama. Kompaniýanyň işgärleri islendik çylşyrymly resminamalary çalt, täsirli we başarnykly terjime ederler. Şertnama esasynda uzak möhletli iş.

 • Resminamalary terjime etmek hyzmaty Dürli dillerden ýazylan terjimeler we möhür bilen resmi şahadatnama
 • Oý Komekçi terjimeçileri islendik resminamany isleýän diliňize çalt, täsirli we başarnykly terjime ederler. Kompaniýa size we kompaniýanyňyza islendik ýagdaýda kömek eder. Elektron görnüşde geçirmek mümkin.
 • Resminamalary dikeltmek hyzmatlary "Oý Komekçi" kompaniýasy, Türkmenistanyň çäginde resminamalary (dogluş şahadatnamalary, diplomlar we ş.m.) dikeltmek üçin hyzmatlar berer.
 • Oy komekchi

  Hödürleýän hyzmatlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Firmalary agza etmek
  • Resminamalary dikeltmek
  Tel.
  +99365852714
  E-mail
  Web
  Goşmaça