Пошив одежды любой сложности
shopping_cartcompare_arrows0

Dunya Dane


«Dünýa Däne»
"Dünýa Däne" kompaniýasy, döwrebap iş we sargyt etmek üçin korporatiw eşikler üçin tikinçilik hyzmatlaryny, şeýle hem köp sanly iş eşigini hödürleýär. Işgärleriňiz üçin ähli talaplaryňyza (hil, stil, mata, reňk, ululyk we ş.m.) laýyk gelýän islendik önüm öndüreris. Zerur bolsa, dizaýnerimiz, kompaniýanyňyzyň stiline we keşbine laýyk gelýän model dizaýn eder. Şeýle hem marka ýa-da logotip ulanmak mümkindir.

Mümkin bolan arzanladyşlar, özara peýdaly hyzmatdaşlygyň şertleri: mugt eltip bermek.

"Dünýa Däne" Howpsuzlyk. Stilli

Hut şu sözler kompaniýamyzy we işimizi takyk häsiýetlendirýär.


Iş tertibi

 ÇŞANŞBÝK
dan09:0009:0009:0009:0009:0009:00Dynç güni
çenli18:0018:0018:0018:0018:0015:00Dynç güni

Hil "Dünýa Däne" bilen ygtybarly hyzmatdaşlygyň esasyny düzýär

Köp mukdarda amaly ýerine ýetirmek üçin esasy hünär bolan geýim zawodlary diňe hünär geýim zawodlary bolup biler. Biz bilen hyzmatdaşlykda, kärhananyň işgärlerine arkaýyn bolup bilersiňiz:
1. Eseriň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, modelleri we matalary saýlarlar;
2. Şertnamada şeýle madda bar bolsa, markanyň ulanylmagyny ýerine ýetiriň;
3. Her element kompaniýanyň stiline iň ýokary derejede uýgunlaşdyryldy;
4. Ähli amallary iň ýokary derejede ýerine ýetiriň.
dunya dane logo

Häzirki zaman iş eşiklerini tikmek

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Satyjylar üçin egin eşik
  • Gurluşyk işleri üçin egin eşik
  • Gözellik salonlar üçin egin eşik