Производство полипропиленовых изделий
shopping_cartcompare_arrows0

Safa


«SAFA»


SAFA kompaniýasy, 1995-nji ýyldan bäri polietilen we polipropilen önümlerini öndüriji bolup durýar we Türkmenistanyň içerki bazarynda-da, ýurduň daşyndaky sarp edijilerde-de özüne mynasyp ynamdan peýdalanýar. Işimiziň esasy ugry sumkalar üçin film öndürmek, şeýle hem gaýtadan ulanylýan plastmassa gaplary öndürmek.

Ähli hyzmatlar, öz ugrundaky hünärmenler we höwesjeňler toparynda jemlenen ýokary hünärli hünärmenler tarapyndan üpjün edilýär.

"Safa" polipropilenden öndürilen önümlerini hödürleýär. (Türkmenistanda öndürilýär). Polipropilen önümleri (paket) gaplamak üçin ulanylýar:  dokma zawodlary;  konditer zawodlary  çörek önümleri  makaron zawodlary, şeýle hem zawod saklamak, doňdurmak, ýylatmak üçin ýokary hilli iýmit gaplaryny öndürýär, azyk transporty.

Iýmit saklamak, doňdurmak, ýylatmak we daşamak üçin ýokary hilli gaýtadan ulanylýan iýmit gaplary. Temperatura -40С-den + 130С-a çenli. PE we PP haltalary we gaplaýyş materiallary (flexo çap etmezden we) kafe, restoran, konditer zawodlary, gül dükanlary, köp önümleriň gaplanylyşy. we ş.m.

Bize ynanyp bilersiňiz we bize bil baglap bilersiňiz!

Üstünligimiz, hünärmen dolandyryjylaryň we tehniki işgärleriň bilimleri we tejribesi netijesinde gazanyldy.

safa logo

Polipropilen haltalary ulanmagyň artykmaçlyklary

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Ygtybarlylyk
  • Ýylylyga çydamlylyk
  • Hil kepilligi