Sowadyjy RT62K7110SL/WT [if lt IE 9]
compare_arrows0
Bar
Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr
Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr
Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr
Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr
Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr
Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr
Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr
Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr
Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litrSamsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litrSamsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litrSamsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr
  • favorite_border
  • compare_arrows

Samsung Sowadyjy RT62K7110SL/WT 618 litr


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
18,810.00тмт
Samsung
chat
  • Öndüriji:Samsung
  • KategoriýaHojalyk öý tehnikasy
  • SKUYL.2106
  • ýerleşýän ýeri: Доставка на следующий день
  • Bar bolmagy: Bar
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Diňe Twin Cooling Plus ™ tehnologiýasy, adaty sowadyjylarda 30% çyglylyk bilen deňeşdirilende iýmitiň 70% çyglylyk derejesinde täze bolmagy üçin iň amatly gurşawy döredýär. Netijede, iýmit has uzak dowam edýär we guramaýar. “SpaceMax” tehnologiýa ™ bilen sowadyjynyň uly göwrümi (620 litr) daşarky ölçegleri artdyrman iş otaglarynyň peýdaly göwrümini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Munuň netijesinde supermarketde bir hepde satyn alnan ähli önümleriňizi çalt we aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz. Aýratyn saklaýyş çeýeligi: aýratyn ýagdaýlary täze saklamak üçin doňduryjyňyzy aňsatlyk bilen sowadyja öwrüp bilersiňiz. Ora-da güýji tygşytlamak üçin bu re modeimi ** öçürip bilersiňiz. Sowuk howanyň çalt üpjün edilmegi iýmitleri çalt doňdurmaga ýa-da sowatmaga mümkinçilik berýär. “Power Cool” funksiýasy düwmä degmek bilen işjeňleşdirilýär, iýmit we içgileri çalt sowadýar we “Power Freeze” funksiýasy buz kublaryny doňdurmak we ýasamak üçin iň oňat saýlawdyr. Sanly inwertor kompressory ýedi sowadyjy güýç derejesinden birini saýlamaga baglylykda elektrik motorynyň tizligini awtomatiki düzýär. Netijede, holodilnik az elektrik sarp edýär, asuda işleýär we has uzak dowam edýär. "Antibakterial gorag" funksiýasy iş otaglaryny gigiýenly we arassa saklaýar. Howa uglerod süzgüçiniň üsti bilen herekete getirilýär, şol sebäpli sterilizasiýa edilýär, ondan daşarky yslar aýrylýar. Specialörite antibakterial mesh bakteriýalary duzlaýar.