Ulag kompaniýasy Meno Logistics Turkmen
shopping_cartcompare_arrows0

Ulag kompaniýasy Meno Logistics Turkmen


«Meno Logistics Turkmen»


Meno Logistics logistika we ýük ekspedisiýasy bilen meşgullanýan kompaniýalaryň toparydyr. Kompaniýanyň tejribesi we önümçilik bilimleri, Eastakyn Gündogarda, Merkezi Aziýada we GDA ýurtlarynda logistika hyzmatyny üpjün edijä öwürdi. Üpjünçilik zynjyryndaky kynçylyklary yzygiderli we netijeli çözmek üçin giňişleýin nou-hau hödürleýäris. Kompaniýa öz ofisleri we hyzmatdaşlary arkaly ýüküň mukdaryna, ululygyna we geografiki ýerleşişine garamazdan ýüküňizi halkara derejede gurşap alýar we hünär taýdan dolandyrýar.

ISO 9001: 2015 standartyny ulanyp, Meno Logistics müşderileriň we hyzmatdaşlaryň, kanunçylygyň, kompaniýanyň esaslandyryjylarynyň we işgärleriniň isleglerini we gyzyklanmalaryny kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli hyzmat hilini üpjün etmegi we goldamagy maksat edinýär.

Meno Logistics kompaniýanyň wezipesi, has köp müşderi we işgärleriň islegini kanagatlandyrmak üçin ajaýyp hyzmatlary hödürläp, Ýakyn Gündogarda, Merkezi Aziýada we GDA ýurtlarynda öňdebaryjy ýük ekspeditory we logistika hyzmatyny üpjün ediji bolmakdyr.

Meno Logistics kompaniýanyň topary, çuňňur senagat bilimleri, baý tejribesi we söwda edýän ýurtlarymyzyň dillerinde gürleýän ýokary derejeli hünärmenlerden durýar. Netijeli iş gurşawy, işgärleriň bagtdan, tanalmakdan we ynamdan lezzet alýan ýeri. Umumy maksatlara aýratyn ygrarlylyk bilen iň kyn meselelere ýetýärler.

Merkezi Aziýada, GDA ýurtlarda we Ýakyn Gündogarda netijeli logistika çözgütleri

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Awtoulalg
  • Demirýol
  • Deňiz ugry boýunça