Ulag kompaniýasy Merkur Global LLC
shopping_cartcompare_arrows0

Ulag kompaniýasy Merkur Global LLC

«MERKUR GLOBAL LLC»


Merkur Global LLC merkezi, Gruziýa döwletiniň Tbilisi şäherinde ýerleşýän halkara transport kompaniýasy bolup, ähli görnüşli ýükleri howa / awtoulag / deňiz daşamak boýunça ekspeditor hökmünde çykyş edýär. Dünýäniň islendik ýerinden dünýäniň islendik ýerine ähli görnüşli modeliň daşalmagyny gurnap biler. Gysga wagtda we howa ulaglary, ýol ulaglary we deňiz ulaglary, esasanam AIR KARGO GEÇIRMEK ýaly bäsdeşlik bahalary bilen halkara transport çäreleriniň ähli görnüşlerini üpjün ediji bolup durýar.

Dünýäniň islendik ýerinden kompaniýa islendik ýük görnüşini daşamagy gurap biler, Kompaniýa tejribeli hünärmenleriň kömegi bilen gysga wagtyň içinde we howa ýaly bäsdeşlik bahalarynda halkara ulaglarynyň ähli görnüşlerini üpjün edip biler, ýol we deňiz ulaglary, esasanam howa ulaglary.

Kompaniýalar toparynyň ýokary hünärli we tejribeli hünärmenleri Günbatar Ýewropada zerur gümrük amallaryny başarnykly we netijeli ýerine ýetirer we wagtyňyzy, maddy çykdajylaryňyzy ep-esli azaldar. Size berlen meseleleri çözmekde hünärli çemeleşme, şeýle hem netijelilik we tehniki hyzmatyň aňsatlygy berler.

Halkara howa ýük gatnaw kompaniýasy

TBILISI, GRUZIÝA

  • Ammar hyzmatlary
  • Demirýol
  • Deňiz ugry boýunça
Tel.
+995 551 142 697
E-mail
Web
Giňişleýin