Ulag kompaniýasy Sonora
shopping_cartcompare_arrows0

Ulag kompaniýasy Sonora


«АО SONORA»


20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan Ýewropada we GDA ýurtlarynda iň ygtybarly we hünär transport we logistika kompaniýalarynyň biri. Sonora ähli görnüşli ulaglar boýunça halkara ýük transportyny guramak üçin giňişleýin hyzmatlary hödürleýär.


KOMPANIÝA HALKARA LOGISTIKI GURAMALARYŇ AGZASY BOLUP DURÝAR.

Sonora 2000-nji ýylda Merkezi Aziýadan Ýewropa we Baltika ýurtlaryna pagta önümlerini eksport etmekden başlap esaslandyryldy. Ulag we logistika hyzmatlaryna bolan islegiň artmagy bilen kompaniýa has giň gerimde ösüp başlady we transport logistika pudagynda toplumlaýyn hyzmatlary üpjün ediji boldy. Sonora dünýäde iň bäsdeş ulag we logistika kompaniýalarynyň biridir. Iň güýçli taraplarynyň biri “Project Cargo” ýa-da standart däl we çylşyrymly ýükleri daşamakdyr. Her taslamanyň maksatlaryna mümkin boldugyça netijeli we çalt ýetmäge mümkinçilik berýän iş prosesleriniň ülňülerine berk eýerýäris. Hyzmatlarymyzyň hili ISO 9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy bilen tassyklanýar.

Sonora Halkara Ýük ekspeditorlary birleşiginiň federasiýasynyň (FIATA), WPA, PFI, 5 ýyldyzly, Worldnet-iň doly agzasy bolup durýar. Kompaniýanyň hyzmatlarynyň hili köp ýyllyk tejribe we Müşderileriň köp sanly maslahaty bilen tassyklanýar. Sonora, zerurlyklaryna we ileri tutulýan ugurlaryna ünsi jemläp, her bir Müşderi bilen aýratyn gatnaşyk gurýar. Kompaniýa bilen habarlaşyp, hyzmatlaryň ýokary hiline, işgärleriniň hünär derejesine, dünýäniň islendik ýerinden ýük daşamagy guramak prosesinde ähli meseleleriň çalt we täsirli çözüljekdigine göz ýetirip bilersiňiz. Maksady çylşyrymly logistika amallaryny Müşderi üçin aç-açan etmek we harytlaryňyzy eltip bermek üçin birinji derejeli hyzmaty bermekdir.

Iň ygtybarly we dinamiki ulag-logistika kompaniýalarynyň biri

RIGA, LATWIÝA

  • Awtoulalg
  • Demirýol
  • Deňiz ugry boýunça