Ulag kompaniýasy
shopping_cartcompare_arrows0

Terne Ulag kompaniýasy


«Terne Logistics»,


Terne kompaniýasy, ýükleri eltip bermek we saklamak üçin dürli hyzmatlary hödürleýän Türkmenistanyň transport we logistika kompaniýasydyr. Ýükleriňizi howa, demir ýol, deňiz we ýol ulaglary bilen eltip berýär. Toparlaýyn ýükleri köp modally üstünlikli daşamagyny amala aşyrylýar. GDA ýurtlarynda we bütin dünýäde ýük daşap, häzirki kyn ýagdaýlarda-da transport hyzmatyny ýerine ýetirýär. Kompaniýa 2020-nji ýylda esaslandyryldy. Baş edara Aşgabat şäherinde ýerleşip, şahamçasy Türkmenbaşy portunda ýerleşýär.

Logistika dünýäsinde ýük daşamagyň köp görnüşiniň bardygyny hemmeler bilýär, eltip bermegiň dogry ýoly nädip? Bularyň hemmesi ýüküň aýratynlyklaryna we ugruna baglydyr. Terne Logistika toparynyň hünärmenleri ýük daşamak üçin iň oňat ugry saýlamaga, ýoldaş resminamalary taýýarlamaga we beýleki degişli hyzmatlary bermäge kömek eder. Arkaýyn bolup bilersiňiz - Terne Logistika bilen ýüküňiz gysga wagtda görkezilen nokada howpsuz we ygtybarly eltiler! Topar, işiňiziň esasy zerurlyklaryndan ugur alyp, ýük daşamak meýilnamasyny hödürlär.

terne logo

Halkara logistika we ulag ekspedisiýa

AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Konsalting
  • Demirýol
  • Deňiz ugry boýunça
Tel.
+993 12 48-05-42
E-mail
Web
Giňişleýin