Ulagym
shopping_cartcompare_arrows0

Ulagym

Ulagym

Ulagym.com önümler we hyzmatlar üçin media mahabatlaryny ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Mahabatyň özüne çekiji we täsirli bolmagyna mümkinçilik berýän sahypanyň sahypalaryna diňe birnäçe format organiki taýdan birleşdirildi.

Mahabaty has aňsat we düşnükli ederis. Nuanslary düşündireris we has netijeli mahabatlandyrmagyň usullaryny bilelikde çözeris. Bannerler dörederis we mahabat tekstlerini ýazmaga kömek ederis. Mediýa mahabatyny "Mahabat berijiler üçin" sahypasynda ýerleşdirip bilersiňiz"

Biziň artykmaçlyklarymyz:

 • täze mahabatlar (öý eýesi täzelenmese 14 günden soň awtomatiki öçürilýär);
 • mahabatlaryň çalt moderasiýasy we neşir edilmegi;
 • telefonda, saýtdaky haýyş arkaly, ykjam programmada, IMO habarçysy we sosial ulgamlar arkaly ünsli ulanyjy hyzmaty.
 • Türkmenistandaky toparymyz Ulagym web sahypasyny gowulandyrmagyň täze ýollaryny gözleýär we tapýar. Ulanyjylaryň we mahabat berijileriň ikisi hem çalt we girdejili awtoulag satyp ýa-da hyzmat üpjünçisini saýlap biler ýaly işleýäris.

  ulagym logo

  Hödürleýän hyzmatlary

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Awtoulaglar
  • Ýörite tehnika
  • Awto-harytlar we gurallar
  Tel.
  +993 (61) 64-86-07
  E-mail
  Web
  Goşmaça