Dizaýn hyzmatlary
shopping_cartcompare_arrows0

Dizaýn hyzmatlary

uslugi dizayna

Siziň ünsüňize:

Dizaýn dünýäsinde ýaşaýandygymyz mälim. Bu dünýä häzirki wagtda has çalt üýtgeýär. Dizaýn, töweregimizdäki obýektiw dünýäniň dizaýny bolmakdan ýüz öwürýär, has giňden ýaýrandyr.

  • Wizualizasiýa
  • Rebrending
  • Logotip düzmek
Tel.
+993 63299680
Sargamak

Birbada birnäçe hünärmen dizaýneriň işleýän doly hukukly studiýalary. Hyzmatlarynyň bahasy erkin işleýänleriňkiden has ýokary. Dizaýn studiýasy, diňe şenbe gijelerinde habarlaşyp boljak erkin işleýänlerden tapawutlylykda, iş wagty müşderiniň soraglaryna jogap berýär.

...

Ýörite stili

Markanyň ýa-da kompaniýanyň şahsyýetini görkezýän komponentleriň ýeke-täk toplumy.

Sargamak
...

Lending

Giriş sahypasy resmi taýdan bir sahypa, ýöne gurluşy boýunça gaty ýönekeý.

Sargamak
...

Interýer

Daşky gurşaw bilen adamlaryň arasynda amatly we estetiki taýdan ýakymly täsir etmek üçin jaýyň içki bölegine gönükdirilendir.

Sargamak