Arassaçylyk hyzmatlary
shopping_cartcompare_arrows0

Arassaçylyk hyzmatlary

uslugi cleaning

Siziň ünsüňize:

Arassalaýyş hyzmatlary arassalamak we ş.m. bilen baglanyşykly hyzmatlar. Umuman aýdanyňda, "Cleaning" sözi iňlis dilinde "Arassa" sözünden gelýär. Häzirki wagtda bu hiç hili täze däl-de, eýsem üstünlikli hyzmat bolup, diňe bir özüňizi tygşytlamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem jaýy arassalamak bilen baglanyşykly işleriň ähli görnüşleri bar.

  • Arassaçylyk geçmek
  • Himiki arassaçylyk
  • Aýna ýuwmak
Tel.
+993 63299680
Sargamak

Häzirki wagtda köp sanly arassalaýyş kompaniýasy ofisler, ýaşaýyş jaýlary we önümçilik jaýlary üçin hünär arassalaýyş hyzmatlaryny edýär. Diňe professional gurallara we enjamlara eýe bolan şeýle guramalaryň işgärleri öz işlerine çalt we netijeli çemeleşýärler.

...

Meýilleşdirilen arassaçylyk

Umumy arassalaýyş meýilnamasyny taýýarlamak möhüm ädimdir.

Sargamak
...

Mebel arassalamak

Mebelleri arassalamak çynlakaý çemeleşmegi talap edýär.

Sargamak
...

Kir ýuwmak

Haçan-da eşikleri ýuwup bolýar we haçan-da hünärmen gury arassalaýjy bilen habarlaşmaly.

Sargamak