IT ulgamynda hyzmatlar
shopping_cartcompare_arrows0

IT ulgamynda hyzmatlar

uslugi v sfere it

Siziň ünsüňize:

IT hyzmaty, üpjün edijiniň sarp edijä zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin berýän bahasydyr. Hyzmat diňe bir fiziki IT aktiwleri (tehnologiýalar) däl, eýsem aktiwleri goldamak üçin işgärleriň alyp barýan işleri, bu işiň netijeleriniň tertipliligi we durnuklylygydyr.

  • Autsorsing
  • Ulgam integrasiýasy
  • PO-ny taýýarlamak
Tel.
+993 63299680
Sargamak

IT hyzmatlary maglumat tehnologiýalaryny dolandyrmak bilen meşgullanýan ýolbaşçylar tarapyndan dolandyrylýar. Şeýle hünärmenler hem IT hyzmatlaryny berýän kompaniýalar, hem-de IT infrastrukturasyny ulanýan islendik guramanyň IT bölümi tarapyndan talap edilýär. 1980-nji ýyllardan başlap, Iňlis hökümetiniň başlangyjy esasynda döredilen ýörite maglumat tehnologiýalarynyň infrastruktura kitaphanasynda (ITIL) IT dolandyryş dolandyryş modelleri ulgamlaşdyryldy.

...

Awtomatizasiýa

Gurluş bölümleriniň sanawyny, iş atlaryny öz içine alýar.

Sargamak
...

Serwerleri abatlamak

Bu IT hyzmatynyň bir bölegi hökmünde, işleriňiz üçin dogry çözgüt we programma üpjünçiligini saýlarys. Tehniki we programma üpjünçiliginiň bölekleriniň işleýşini barlarys we zerur bolsa kemçilikleri ýok ederis.

Sargamak
...

PK Abatlamak

Ussalarymyz kärhanada oturdylan kompýuter we serwer enjamlaryny, şeýle hem periferiýa enjamlaryny abatlamak we meýilleşdirilen abatlamak işlerini ýerine ýetirerler.

Sargamak