Ýüz üçin Mikrokapsully we peptidli syworotka
shopping_cartcompare_arrows0
Bar
Vitex Ýüz üçin Mikrokapsully we peptidli syworotka 50ml
Vitex Ýüz üçin Mikrokapsully we peptidli syworotka 50ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex Ýüz üçin Mikrokapsully we peptidli syworotka 50ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
57.30тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline

GÖRNÜŞLERI WE SKIN FIRMASYNY DÖRTMEK 4.39 BYN

 Gyralary ýumşadýar we ýüz keşbini düzedýär

• softumşak dokumanyň göwrümini we deriniň gurluşyny dikeldýär

• Kollagen önümçiligini işjeňleşdirýär

• Deriniň biologiki garramagyny haýalladýar

Mikrokapsula serumu, çylşyrymly işjeň + köp peptid ulgamynyň iň soňky garramaga garşy düzümlerini özünde jemleýän ajaýyp güýçli garramaga garşy bejergidir. Mikrokapsula tehnologiýasynyň kömegi bilen 12 sany premium peptidiň molekulalary gatlagyň korneýinden deriniň çuň gatlaklaryna aralaşýar, öýjükleriň täzelenmegini gowulandyrýar, ajaýyp, elastik, berkidilen we oňat tertipli derini döretmek prosesine başlaýar, ýoklugyň täsirini üpjün edýär invaziv ýüz mikroplastikasy.

Deriniň ýaşlygy içinden janlanýar, kollagen önümçiligi işjeňleşdirilýär, ýumşak dokumanyň göwrümi dikeldilýär, ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler (sarkma, gyrmalar, deriniň tonusynyň peselmegi we dykyzlygy) azalýar.

Tebigy çylşyrymly Fitotal AI öýjüklerden toksinleriň netijeli ýok edilmegine kömek edýär, antioksidant häsiýetlere eýe, aýdyň köşeşdiriji we ýumşadyjy täsire eýe, täzeleniş proseslerini çaltlaşdyrýar.

Specialörite biosakarid deriniň zerur çyglylygy saklamak ukybyny dikeldýär, öýjükleri çyglylyk bilen doldurýar we "suwsuzlyk çyzyklarynyň" döremeginiň öňüni alýar - deriniň aşa guraklygy sebäpli ýüze çykýan gyrmalar.

Gialuron kislotasy öýjüklerdäki suw balansyny dikeldýär we saklaýar, uzak möhletli we güýçli gidrasiýa üpjün edýär, peptidleriň deriniň çuň gatlaklaryna ýokary derejede aralaşmagyna kömek edýär we şeýlelik bilen sanjymyň täsirini ýokarlandyrýar.

Deri üýtgedilýär: hatda çuň gyrmalar hem görünmeýär, ýüz keşpleri özüne çekiji, düşnükli çyzyklar bolýar, deri has ýaş we özüne çekiji görünýär.