El üçin üçin erik şänikli skrab [if lt IE 9]
compare_arrows0
Bar
Vitex El üçin üçin erik şänikli skrab 75ml
Vitex El üçin üçin erik şänikli skrab 75ml
  • favorite_border
  • compare_arrows

Vitex El üçin üçin erik şänikli skrab 75ml


star_borderstar_borderstar_borderstar_borderstar_border
0 seslenme
24.70тмт
Vitex
chat
remove_circle_outlineadd_circle_outline
  • Dürli ululykdaky süpürýän bölejikleriň (erik däneleri, sorbosil) düzümi keratinirlenen öýjükleriň iki derejeli siňdirilmegini üpjün edýär, derini ýuwaş we täsirli ýuwýar, gabygyny ýok edýär, öýjükleriň täzeleniş proseslerini işjeňleşdirýär.
  • Suwuk kerosin, el derisine ideg etmek üçin hünär gözellik salonlarynda ulanylýan ýokary täsirli komponentdir. Özboluşly aýratynlyklary sebäpli derini ajaýyp tekizlige, ýumşaklyga we ýaşlyk, owadan görnüşe hemişelik gaýtarmak üçin çalt görünýän netijeleri berýär. Suwuk parafin guraklygyň öňüni alýan agramsyz okkluziv dem alýan film döredýär we deriniň uzak wagtlap gidratly, iýmitlenýän, ýumşak we ýumşak bolmagynda galýar.
  • Üzüm (ýag) derini işjeň iýmitlendirýär we nemlendirýär, gyjyndyrmany we çişmegi çalt aýyrmaga kömek edýär, derä mahmal tekizlik berýär.
  • Erik (ýag) epidermisiň tebigy gidrolipid mantiýasyny dikeldýär, deriniň berkligini we çeýeligini ep-esli ýokarlandyrýar.
  • Kokos (ýag) deriniň intensiw iýmitlenmegini üpjün edýär, täzeleniş proseslerini höweslendirýär, ýumşadýar, ýumşak we ýüpek edýär.
  • Deňiz garpyzy (ekstrakt), güýçli çişmä garşy we antioksidant häsiýetleri sebäpli öýjükleri daşky gurşawyň zyýanly täsirlerinden goraýar, derini intensiw iýmitlendirýär we nemlendirýär, kesikulany ýumşadýar, derini ýumşak we oňat düzýär.
  • Zynjyr (ekstrakt) derini bejerýär we tonlaýar, mikroblara garşy täsir edýär we öýjükleriň täzelenmegine itergi berýär.
  • Sage (ekstrakt) berkleşdiriji we köşeşdiriji täsir edýär, öýjüklerden toksinleri ýok etmegi işjeňleşdirýär we ýaş bilen baglanyşykly deriniň üýtgemeginiň öňüni alýar