Yedidogan
shopping_cartcompare_arrows0

Yedidogan


Önümleri we hyzmatlary

Kagyz haltalary (gämi torbalary) dürli önümler: gurluşyk, nebithimiýa, oba hojalygy, azyk we başgalar üçin ulanylyp bilinýän häzirki zaman ekologiki gaplama görnüşidir. Ekologiýa taýdan arassa iýmit haltalary ekologiýa taýdan arassa kagyz, suw esasly boýag we kartoşka krahmal ýelimini ulanmak arkaly gazanylýar.

Gatlaklaryň sany we kagyz agramy

Torbalarymyz bir-dört gatlak bolup biler. Gatlaklaryň sany, sumka berlen önüm üçin ulanylýan ülňülere laýyklykda kesgitlenýär. Kagyzyň dykyzlygy bilen bilelikde gatlaklaryň sany sumkanyň berkligini kesgitleýär.

Fleksografiki çap

Fleksografiki çap etmek, islendik materialda ýokary hilli şekilleri ulanmaga, şeýle hem çalt guradyjy wilkalary ulanmaga mümkinçilik berýär. Fleksografiki çap etmek, islendik materialda ýokary hilli şekilleri ulanmaga, şeýle hem çalt guradyjy wilkalary ulanmaga mümkinçilik berýär.

Torbanyň görnüşi

 • Açyk - sumkanyň ýokarsy açyk, ony islendik görnüşde dolduryp bilersiňiz.
 • Bir klapan bilen - sumkanyň ýokarsy möhürlenendir, doldurmak üçin ýörite açyk (klapan) arkaly amala aşyrylýar.

 • Içki örtük

  Torbanyň içki suw geçirmeýän gatlagy bolup biler:

 • polietilen goýmak - polietilen topuň goşmaça içki gatlagy;
 • laminirlenen - içki laminirlenen kagyz gatlagy.
 • Yedidogan logo

  Kagyzly we kartonly haltalar

  AŞGABAT, TÜRKMENISTAN

  • Kagyzly dolama
  • Kagyzly paket